Garancija je 2 godine za ventilatore i štapne usisavače, a 5 godina za žične modele usisavača. 

Jamstvo, navedeno na jamstvenom listu ili računu dostavljenom kupcu nakon kupovine, vrijedi toliko dugo koliko se navodi na samome dokumentu o jamstvu, te obvezno jamstvo vrijedi pod zakonskim uvjetima. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme trajanja jamstvenog perioda.
Jamstveni uvjeti počinju s danom kreiranja računa za naručenu robu, te Prodavatelj jamči kupcu da će proizvod u jamstvenom roku ispravno funkconirati, pod uvjetom da se kupac pridržava uputstva za uporabu. Servisni zastupnik proizvođača obvezuje se da će na zahtjev kupca, podnesen u jamstvenom roku o vlastitom trošku, otkloniti u svojim ili ugovornim servisnim prostorijama, sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda nastale pri normalnoj uporabi, u vremenu na koje se odnosi jamstvo. Ako u zakonski propisanom roku po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim ili vratiti novac, u dogovoru s prodavateljem.

Nakon isteka roka jamstva proizvoda Prodavatelj više ne odgovara za nedostatke.
Stranke isključuju odgovornost Prodavatelja za bilo kakvu daljnju štetu na osobama i stvarima, različitima od kupljenog proizvoda, ako je takva šteta prouzročena namjerom ili nepažnjom kupca ili osoba za koje on odgovara, pa čak i u slučaju ako kupljeni proizvod ima nedostataka.